ATNAUJINTAS 2020 METŲ ES INVESTICIJŲ PRIEMONIŲ KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS PLANAS

Besibaigiant 2014-2020 m. ES finansavimo laikotarpiui Lietuvos verslo paramos agentūra ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia suskubti pasinaudoti paskutinėmis galimybėmis šiame finansavimo laikotarpyje didinti verslo konkurencingumą. Skelbiamas atnaujintas 2020 metų kvietimų teikti paraiškas planas.

2020 m. I ketvirtį ketinama paskelbti kvietimus verslo atstovams teikti paraiškas pagal ES investicijų priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“, skirtą technologiniams auditams, padedantiems įmonėms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas, bei priemonę „Eco-inovacijos LT+“, kuria siekiama paskatinti įmones diegti technologines ekoinovacijas, mažinančias neigiamą klimato kaitą ir šiltnamio efekto padarinius.

2020 m. taip pat planuojama paskelbti priemonės „InoConnect“ kvietimą tarptautinei partnerystei ir tinklaveikai tarptautinėse Europos įmonių tinklo organizuojamose MTEPI iniciatyvose.

Taip pat ketinama didinti šiuo metu galiojančios priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ kvietimo sumą, jeigu Finansų ministerijos sprendimu bus padidintas Veiksmų programos priede Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonėms numatytas finansavimas.

Šiuo metu verslo subjektai gali teikti paraiškas ES investicijoms gauti pagal šias ES investicijų priemones: „Eksperimentas“ mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vystymui, „Eco-inovacijos LT“ netechnologinių ekoinovacijų diegimui, „Dizainas LT“ inovatyvių produktų ir paslaugų dizainui, „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pramonėje didinimui bei „Skaitmeniniai inovacijų centrai“ klasterių plėtrai Lietuvoje.

2020 m. I ketvirtį taip pat bus paskelbta į viešąjį sektorių orientuota ES investicijų priemonė „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumo ir žinomumo didinimui.

 

 

 

Recent Posts
Share