VIAP LENGVATA ELEKTROS ENERGIJAI IMLIAI PRAMONEI

Tikslas– gerinti sąlygas daug energijos naudojančiai pramonei Lietuvoje,didinti jos konkurencingumą, kurti palankų investicinį klimatą, bei skatinti investicijas į energetiškai efektyvių technologijų diegimą.

Elektros energijai imlios įmonės, veikiančios tam tikruose Europos Komisijos nustatytuose sektoriuose, galės susigrąžinti 85 proc. elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) skirtų VIAP
lėšų (VIAPAEI).

Įmonė turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • Sunaudoti daugiau, nei 1 gigavatvalandę (GWh) elektros per metus.
  • Gauti ne mažiau, nei 30 proc. pajamų iš veiklų, nurodytų Europos Komisijos gairėse dėl valstybės pagalbos
    aplinkos apsaugai irenergetikai.
  • Atliktas energijos vartojimo auditas – ne anksčiau, nei prieš 4 metus.
  • Nėra įsiskolinusi VIAP administratoriui bei nepatiria finansinių sunkumų.

 

 

Recent Posts
Share