Įmonių energijos vartojimo strategija

ATNAUJINTAS 2020 METŲ ES INVESTICIJŲ PRIEMONIŲ KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS PLANAS

Besibaigiant 2014-2020 m. ES finansavimo laikotarpiui Lietuvos verslo paramos agentūra ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia suskubti pasinaudoti paskutinėmis galimybėmis šiame finansavimo laikotarpyje didinti verslo konkurencingumą. Skelbiamas atnaujintas 2020 metų kvietimų teikti paraiškas planas.

2020 m. I ketvirtį ketinama paskelbti kvietimus verslo atstovams teikti paraiškas pagal ES investicijų priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“, skirtą technologiniams auditams, padedantiems įmonėms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas, bei priemonę „Eco-inovacijos LT+“, kuria siekiama paskatinti įmones diegti technologines ekoinovacijas, mažinančias neigiamą klimato kaitą ir šiltnamio efekto padarinius.

2020 m. taip pat planuojama paskelbti priemonės „InoConnect“ kvietimą tarptautinei partnerystei ir tinklaveikai tarptautinėse Europos įmonių tinklo organizuojamose MTEPI iniciatyvose.

Taip pat ketinama didinti šiuo metu galiojančios priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ kvietimo sumą, jeigu Finansų ministerijos sprendimu bus padidintas Veiksmų programos priede Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonėms numatytas finansavimas.

Šiuo metu verslo subjektai gali teikti paraiškas ES investicijoms gauti pagal šias ES investicijų priemones: „Eksperimentas“ mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vystymui, „Eco-inovacijos LT“ netechnologinių ekoinovacijų diegimui, „Dizainas LT“ inovatyvių produktų ir paslaugų dizainui, „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pramonėje didinimui bei „Skaitmeniniai inovacijų centrai“ klasterių plėtrai Lietuvoje.

2020 m. I ketvirtį taip pat bus paskelbta į viešąjį sektorių orientuota ES investicijų priemonė „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumo ir žinomumo didinimui.

ISO 50001

ISO 50001 standarto tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms sukurti sistemas ir procesus, būtinus tobulinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Įgyvendinant šį tarptautinį standartą, siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, kitą neigiamą poveikį aplinkai, mažinti energijos sąnaudas per sisteminį valdymą. Šis tarptautinis standartas taikomas visų tipų ir dydžių organizacijoms.

Siekiant energetinio efektyvumo ir našumo, įmonėse reikia žiūrėti plačiau ir taikyti kompleksinį energijos naudojimo matymą, stebėjimą, valdymą. Kuriant ENVS pagal ISO 50001, galima integruoti bei pritaikyti ir kitus metodus: „Lean“, „Lean Six Sigma“ ir kt.

Finansinė nauda:

– įdiegiama Energetikos sąnaudų prevencijos programa;

– sumažinamas išteklių vartojimas, sumažėja gamybos ir aptarnavimo sąnaudos;

– padidėja pelnas dėl atliekų, energijos nuostolių, emisijų kiekių sumažinimo;

– norminių, direktyvų reikalavimų įgyvendinimo atitiktimi: pritraukiamos investicinės programos, pagerinami leistini mokesčių atskaitymai ir jų sutaupymas;

– sumažėja išlaidos, skirtos avarijų, trikdžių, broko padariniams likviduoti;

– greitėja tobulėjimas dėl tarptautinių įmonių gerų pavyzdžių patirties perkėlimo.

iso-50001-energijos-vartojimo-vadybos-sistema

Efektyvumo gerinimas

Kodėl sąskaitos už energiją yra tokios didelės?

Pastaruoju metu padidėjusios elektros energijos sąskaitos yra susijusios su didesniais mokesčiais ir rinkliavomis, įskaitant paramą ir mokesčių lengvatas atsinaujinančiai energijai. Kita priežastis, kuri prisideda prie energijos sąskaitos, yra perdavimo kainos. Tai apima tinklų remontą, pakeitimą ir atnaujinimą. Norint sukurti vyriausybės atsinaujinančios energijos projektus, tokius kaip vėjo ir saulės jėgainės, reikia papildomų investicijų.

Energijos vartojimo efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumas yra vienas iš efektyviausių būdų sumažinti savo sąskaitas už energiją. Energijos vartojimo efektyvumas reiškia produktus ir sistemas, kurias galima įdiegti ir kurios padeda jums vartoti mažiau arba stebėti ar sekti jūsų energijos suvartojimus.

Energijos vartojimo efektyvumas pramonės įmonėms tampa vis aktualesnis, nes nemaža jų išlaidų dalis tenka energijos sąnaudoms. Prie to prisidėjo keli veiksniai – kylančios energijos kainos, aplinkosauga ir vyriausybės politika.

Energijos efektyvumas visai gamyklai nėra vien tik atskirų dalių suma. Visapusiškas jūsų gamyklos sistemos vaizdas yra būtinas, norint valdyti, sekti ir pagerinti energijos suvartojimą. Energijos vartojimo efektyvumo priemones galima įtraukti, ne tik projektuojant naują gamyklą, bet ir efektyviai integruoti į esamą gamyklą, tam, kad sumažinti energijos sąnaudas.

Energijos šaltiniai

eicenergy energy saving company
Share