Energijos vartojimo auditas

Energijos vartojimo auditas (EVA)

EVA auditui atlikti įmonė turi turėti duomenis ir žinoti didžiąją dalį paskaičiavimui reikalingų investicijų sprendimų. Pagal preliminarų vertinimą rekomenduojama įmonėje atlikti veiklos efektyvumų energetinių gamybų palyginimą; būtina peržiūrėti gamybos – energetinius ir aplinkosauginius parametrus.

Siūlome EVA audito metu atlikti Elektros tinklo auditą; pagrindinės transformatorinės, skydai, kt. jų sandarumas, tvarkingumas (neinant iki įrengimų lygmens, tai jei įmonei reikalinga bus padaryta DEVA audito metu).

energijos vartojimo auditas eic-energy

EVA – privalomas auditas didelėms, vidutinėms įmonėms, kurį atlikti rekomenduojama kas 4 metus (didelėms įmonėms). EVA audite turi būti atliktas ir suformuotas priemonių planas Energijos vartojimo gerinimui, taupymui.

Mūsų siūlomas auditas:

 1. EVA auditas atitinka direktyvos ir teisės aktų reikalavimus bei metodiką
 2. ЕVA auditas ir paraiškos yra parеngtos ir pateiktos LVPA vertinimui. Turime žinias ir patirtį, ko reikalaujama LVPA vertinimo metu pagal priemonę „Auditas pramonei“.
 3. EVA audito metu suinventorizuojami energiją naudojantys šaltiniai, jų vietos, galingumai, apimtys ir pan. Parengiamas gamybos ciklo nuo žaliavų iki galutinio produkto energijos vartojimo ciklas – balansai. Atliekamas auditas įrenginių vietose. Nustatomos priemonės gerinimui ir aprašomas pasiūlymų detalūs pagrindimas, reikiamos investicijos ir jų atsiperkamumas.
 4. Mes esame subūrę specialistų komandą, kad į energijos efektyvumą, taupymą galėtume pažiūrėti kompleksiniu būdu. Rekomendacijas teikia savo sričių ekspertai: EVA auditorius; Energijos efektyvumo projektų ekspertas ; IT ir energijos sprendimų ekspertai; Energijos taupymo priemonių ekspertai. Dažniausiai pateikiame, pagrįndžiame, pristatome, aptariame ir atrinkam per 30 energijos panaudojimo gerinimo pasiūlymų, iš kurių dalį įmonė paraiškoje įsipareigoja įgyvendinti ES finansavimo atveju.
 5. Тurime tarptautinės patirties dirbant su Energijos ir gamybos efektyvumo sprendimais.

Detalus energijos vartojimo auditas (DEVA)

Detalaus energijos  vartojimo audito metu griežtai koncentruojamasi į pasirinktas EVA audito metu sistemas, kitos sistemos ignoruojamos. Detalaus audito metu nėra aptarinėjamas bendras energijos vartojimas. DEVA galimos darbų apimtys:

 • Pateikiamas detalus sistemos aprašymas
 • Pateikiamas išsamus įrenginio esamos būklės įvertinimas.
 • Pateikiama detali atskirų nagrinėjamų dalių energijos efektyvumo ataskaita
 • Nustatomas tyriamosios sistemos energijos taupymo potencialas
detalus-energijos-vatojimo-auditas-eic-energy
 • Audito metu lyginamos esama ir naujai siūloma sistemos. Nagrinėjamos šių sistemų techninės/energetinės charakteristikos.
 • Pateikiami detalūs santaupų ir investicijų skaičiavimai.
 • Taikomas diagnostinis kiekvienos energiją naudojančios sistemos įvertinimas
 • Atliekamas detalus vartojimo skaidymas į srautus
 • Apibūdinamos visos nurodytos energijos vartojimo sistemos dalys, neatsižvelgiant į tai, ar šiuose mazguose randama sutaupytos energijos, ar ne.
 • Parodomi visi pelningi taupymo būdai.
eicenergy energy saving company
Share