Intensyviai elektros energiją naudojančių pramonės šakų įmonės, galėtų susigrąžinti 85 procentus VIAP kainos

Gruodžio 11 d. Energetikos ministerijos viešajam derinimui pateiktame projekte numatoma kad VIAP lengvata galės pasinaudoti įmonės pateikusios energijos vartojimo audito ataskaitą, taip pat energijos efektyvumą didinančių priemonių sąrašą ir jų diegimo tvarką.

Įmonės, kuriose nebus įdiegtos geriausios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, turės įsipareigoti šias priemones diegti, investuodamos ne mažiau kaip 75 proc. nuo susigrąžintos sumos.
Svarbus kriterijus, kad į šią paramą galės pretenduoti tik tos kompanijos, kurios neturi pradelstų mokėjimų už VIAP , bei nėra priskiriamos sunkumų patiriančių įmonių kategorijai.

KAS SIŪLOMA VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTE ?

Energetikos ministerija siūlo, kad intensyviai elektros energiją naudojančių pramonės šakų įmonės, už per metus suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh, galėtų susigrąžinti 85 procentus VIAP kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. VKEKK 2019 metams patvirtinta VIAP kainos dalis sudaro 0,903 Eur ct/ kWh.
Energijai imlios pramonės įmonės, veikiančios tam tikruose Europos Komisijos nustatytuose sektoriuose šia VIAP lengvata galės pasinaudoti jau 2019 metais.
Sutartys dėl VIAP dalies susigrąžinimo bus sudaromos su VIAP lėšų administratoriumi – UAB „Baltpool“. Prašymus gauti VIAP lengvatą už 2019 metus bendrovės turės pateikti ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 1 d.

NUTARIMO POVEIKIS LIETUVOS EKONOMIKAI

Sumažinus mokestinę naštą energijai imliai pramonei, bus pagerinta investicinė aplinka Lietuvoje, sudarytos palankios sąlygos aukštą pridėtinę vertę kuriančioms įmonėms pritraukti ir padidintas daug elektros energijos naudojančių pramonės šakų įmonių konkurencingumas.
Panašias diferencijuotas VIAP schemas mūsų regione jau taiko Lenkija, Latvija, Rumunija, Slovėnija, Čekija, Bulgarija, todėl Lietuva konkuruodama dėl tiesioginių užsienio investicijų neturėjo pranašumo ir buvo mažiau patraukli. Planuojama, kad sukūrus geresnes verslo sąlygas, per ateinančius 15 metų į pramonės sektorių galima būtų pritraukti investicijų už daugiau nei 700 mln. eurų.

Vyriausybės nutarimo „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

 

 

Recent Posts
Share