Energetinis auditas pramonės įmonėse. Ką svarbu žinoti?

Lietuva įsipareigojo iki 2020 m. kiekvienais metais po 1,5 proc. mažinti energijos vartojimą. Vienas iš įmones liečiančių reikalavimų yra privalomas  ir reguliariai atliekamas energijos vartojimo auditas, nes jose gali būti sutaupyti ženklius energijos kiekius. Ką ir kodėl svarbu žinoti Lietuvos pramonės įmonėms?

ES skatina taupyti energiją

Europos Sąjungos (ES) teisės aktai įpareigoja valstybes nares iki 2020 m. 20 proc. sumažinti suvartojamos energijos kiekį. Lietuva įsipareigojo iki 2020 m. kiekvienais metais po 1,5 proc. mažinti energijos vartojimą.

2012 m. priimta ES Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo. Vienas iš dideles įmones liečiančių reikalavimų yra direktyvos 8-asis straipsnis, nurodantis, kad energijos vartojimo auditas (EVA) turėtų būti privalomas ir reguliariai atliekamas visose didelėse įmonėse, nes jose gali būti sutaupyti ženklūs energijos kiekiai.

Pažymėtina, kad šis reikalavimas turi būti taikomas ne tik gamybinėms pramonės įmonėms, bet visoms įmonėms, kurios nėra mažos ar vidutinės įmonės. Direktyva numato, kad auditus, ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 5 d. ir bent kas ketverius metus, nepriklausomai ir ekonomiškai efektyviai turi atlikti kvalifikuoti ir, pageidautina, akredituoti ekspertai.

Tiesa, numatomos ir išimtys toms įmonėms, kurios įgyvendina nepriklausomos organizacijos pagal atitinkamus Europos arba tarptautinius standartus sertifikuotą energijos naudojimo vadybos sistemą ISO 50001.

Energetinis auditas pramonės įmonėse Lietuvoje

Pagal 2016 11 03 priimtą LR energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą Nr. XII-2702 energijos vartojimo auditas yra privalomas visoms didelėms įmonėms. Didelė įmonė turi daugiau nei 250 darbuotojų ir jos metinės pajamos viršija 40 mln. eurų  arba turto balansinė vertė viršija 27 mln. eurų.

Iki 2017 m. liepos 1 d. Energetikos ministerijai pirmą kartą privalo būti pateikta energijos vartojimo audito ataskaita.

Vėliau auditą galima atlikti ir pateikti ne daugiau kaip kas keturis metus nuo ankstesnio energijos vartojimo audito. Jei didelėje įmonėje pirmiau buvo atliktas plačios apimties aplinkosauginis auditas, tai tokiu atveju energijos vartojimo auditas gali būti pateiktas kaip to audito dalis.

Pažeidus šį reikalavimą ir laiku nepateikus energijos vartojimo audito ar ataskaitos įmonėms gresia baudos.

ES parama Auditas pramonei LT

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ Nr.2:

  • Paskelbimo data – 2017-03-29
  • Paraiškos pateikimo terminas – 2017-05-29 16:00
  • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 18 000,00 Eur
  • Kvietimui numatytas finansavimas – 300 000,00 Eur

Auditas pramonei LT Projektu finansavimo reikalavimai

Kas gali atlikti energijos vartojimo auditą?

Tam, kad auditas būtų pripažintas tinkamu pas ES direktyvų reikalavimus, jį turi atlikti atestuotas auditorius. Svarbu tai, kad pagal šiuo metu galiojančią tvarką yra dviejų tipų auditoriai: energijos vartojimo pastatuose ir energijos vartojimo įrenginiuose bei technologiniuose procesuose.

Pavyzdžiui, atliekant pramonės įmonės auditą ir auditoriui įvertinus, kad energijos sąnaudos pastate gyvenančių, dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti yra didesnės nei 20 procentų, šios įmonės auditą turi atlikti abu atestatus turintys asmenys.

Energetinis vartojimo auditas

EVA auditui atlikti įmonė turi turėti duomenis ir žinoti didžiąją dalį paskaičiavimui reikalingų investicijų sprendimų. Pagal preliminarų vertinimą rekomenduojama įmonėje atlikti veiklos efektyvumų energetinių gamybų palyginimą; būtina peržiūrėti gamybos – energetinius ir aplinkosauginius parametrus.

Siūlome EVA audito metu atlikti Elektros tinklo auditą; pagrindinės transformatorinės, skydai, kt. jų sandarumas, tvarkingumas (neinant iki įrengimų lygmens, tai jei įmonei reikalinga bus padaryta DEVA audito metu).

Recent Posts
Share