Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus „Auditas pramonei LT“ Nr.2

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ Nr.2:

  • Paskelbimo data – 2017-03-29
  • Paraiškos pateikimo terminas – 2017-05-29 16:00
  • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 18 000,00 Eur
  • Kvietimui numatytas finansavimas – 300 000,00 Eur

TIKSLAS – skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI PROJEKTUS „AUDITAS PRAMONEI LT“

ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAS – procedūra, kurios metu auditorius įvertina energijos ir vandens nuostolius įmonės technologiniuose procesuose / įrenginiuose – ir numato priemones šiems energijos ir vandens nuostoliams sumažinti.

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas
Skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Finansuojamos veiklos
Energijos taupymas ir renovacija

Remiamos veiklos
Energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.

Finansavimo sumos:

  • jeigu projektas skirtas energijos vartojimo auditui atlikti labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje – 10 000 Eur;
  • jeigu projektas skirtas energijos vartojimo auditui atlikti vidutinėje ar didelėje pramonės įmonėje – 18 000 Eur.

Galimi pareiškėjai
1. Labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės.
2. Didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.

Pareiškėjų tipai
Verslas

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas
Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Recent Posts
Share