Sumanus požiūris į energijos efektyvumą su Schenider Electric Micrologic E

Elektroninis atkabiklis Micrologic E praplečia automatinių jungiklių Compact NS ir Masterpact NT/NW serijų technines galimybes. Dabar visi lietojo korpuso ir orinio tipo automatiniai jungikliai turi galimybę pilnai matuoti elektros energijos parametrus.

Su Micrologic E suteikiama galimybė analizuoti suvartojamą elektros energiją:

 • mažinti esamus elektros energijos nuostolius;
 • optimizuoti pastatų energijos suvartojimo rodiklius;
 • numatyti elektros instaliacijos gedimus.

Elektros energijos matavimai kiekviename automatiniame jungiklyje 100-6300A

Pateikiami Micrologic E elektros energijos duomenys leis jums išanalizuoti vartojamos elektros energijos trendus, elektros įrangos charakteristikas bei nustatyti, kur yra energijos nuostoliai. Taip įvertinant pastato, jo dalies arba elektros įrangos elektros energijos kaštus nesudėtinga bus pasiekti optimalų kaštų taupymo efektyvumą. Integruotas į automatinį jungiklį tinklo analizatorius gali nesudėtingai būti integruojamas kartu su kitais analizatoriais į vieną bendrą analitinę sitemą patikslinant nueinančių grandžių suvartojamą energijos kiekį su įvadinės grandinės duomenimis.

Elektros energijos įrenginiams tiekimo sistema gali būti valdoma ir stebima naudojant automatinius jungiklius, prijungtus prie Ethernet tinklo. Energijos vartojimo analizės programos naudojamos tam sekti realiuoju laiku: tinklo bei įrangos būklę, teikiamos energijos kokybę, operatyviai reaguoti į gedimus.
Automatinio jungiklio matuojamus duomenis galima persiųsti Ethernet tinklu. Šie duomenys gali būti: srovės, įtampos matavimai, energijos kokybės bei suvartojimo matavimai, jungiklio duomenys.

Pažangus (Smart) Turint galimybę matuoti eletros energijos suvartojimą bei kitus kritinius parametrus galima optimizuoti energijos suvartojimo kaštus, padidinti pastato arba įrangos energijos efektyvumą.

Saugus (Safe) Jungiklio apsaugos elementai yra nepriklausomi nuo energijos analizavimo logikos. Besikeičianti informacija automatinio jungiklio ekrane leidžia matyti pagrindinius parametrus bei įvykius be prisilietimo prie jo.

Paprastas (Simple) Naujas BCM ULP komunikacijos modulis leidžia prijungti FDM121 informacijos ekraną tam, kad būtų galima detaliau išstudijuoti įvykius bei kitą informaciją. Šis ekranas gali būti panaudojamas visiems elektros paskirstymo automatiniams jungikliams nuo 100A (Compact NSX/NS, Masterpact NT/NW).

Su Micrologic E gali būti analizuojami šie duomenys:

 • Įtampa: linijinė, fazinė, vidurkis ir disbalansas
 • Vartojama galia: P, Q, S
 • Galios koeficientas: PF
 • Galios vartojimas: P demand
 • Energijos parametrai: Ep, Eq, Es.

Aktyviosios energijos matavimo tikslumas Ep yra 2 % (kartu su srovės transformatoriais). Matavimų diapazonas yra toks pat kaip ir egzistuojančio Micrologic A, naudojant išorinį maitinimo bloką (24 V DC).

Komunikacijos sąsaja

Jungiant prie COM komunikacijos modulio galima perduoti šią informaciją:

 • nustatymai
 • visi srovės ir energijos matavimai
 • prisijungti prie matavimų ekrano FDM121 (pav.1,2)
 • atjungimo priežastys
 • maksimaliosios/minimaliosios reikšmės.

schenider-electric-micrologic-e

Pav. 1. Micrologic E (Masterpact, Compact NS, Compact NSX) integravimas į Modbus tinklą

schenider-electric-micrologic-e

 Pav. 2. FDM121 tiesioginio jungimo ekranas

Automatiškai besikeičianti ekrano informacija

Su Micrologic E, aptarnaujantis personalas neliesdamas įrangos gali lengvai nuskaityti pačią svarbiausią informaciją. Visa tai pateikiama tiesiai atkabiklio ekrane: srovės, įtampos, galia bei vartojama energija (pav.3).

schenider-electric-micrologic-e
Recent Posts
Share