Lietuva stipriai atsilieka nuo Europos vidurkio pagal energijos panaudojimo efektyvumą ekonomikoje.

Energijos intensyvumas ekonomikoje (angl. Energy intensity) – bendrosios energijos vartojimo efektyvumo rodiklis, išreiškiamas bendrųjų vidaus energijos sąnaudų ir bendrojo vidaus produkto (BVP) santykiu. Danijos ir Airijos ūkiai yra absoliutūs lyderiai tarp 28 europos ekonomikų(EU28 vidurkis 120,4) pagal energijos  vartojimo efektyvumą. Danijos energijos intensyvumas ekonomikoje siekia 65 kg, Airijos – 62 kg naftos ekvivalento 1000 Eur bendrojo vidaus produkto sukūrimui, o tuo tarpu Lietuvoje šis skaičius siekia 205 kg.

 

Recent Posts
Share