2018 (II) PLANUOJAMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI PROJEKTUS „AUDITAS PRAMONEI LT“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA)  2018 planuoja finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“

 

  • Planuojamas paraiškos pateikimo terminas – 2018 II ketvirtis

TIKSLAS – skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Recent Posts
Share